konferencje     ma這polanie roku     podarujmy dzieciom lato     wsp鏊nota ma這polska    
       
SZCZEG茛Y INFORMACJI
1994-06-06
Protok馧 z III Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Ma這polski, 6 czerwca 1994 r.

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Ma這polski otworzy i prowadzi Przewodnicz帷y Rady SGM Kazimierz Barczyk. Uczestniczyli w nim Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Delegaci Gmin na Walne Zebra-nie SGM, a tak瞠 niektórzy z zaproszonych go軼i.

2. Przewodnicz帷y Rady SGM K. Barczyk zaproponowa porz康ek obrad (za陰czony tak瞠 do zaprosze), który zosta jednomy郵nie przyj皻y przez uczestników Walnego Zebrania.

3. W pierwszym punkcie obrad Prezes Zarz康u SGM W豉dys豉w Wyka przedstawi sprawozdanie z dzia豉lno軼i Stowarzyszenia Gmin Ma這polski oraz sprawozdanie finansowe za 1993 r., a tak瞠 preliminarz wydatków na 1994 r., które to wcze郾iej zosta造 przes豉ne do gmin drog pocztow. Wydanie specjalne czasopisma SGM "Wspólnota Ma這polska", które ukaza這 si w czerwcu br. zawiera powy窺ze materia造 sprawozdawcze.

4. Uzupe軟ienie do sprawozdania z這篡 Przewodnicz帷y Rady K. Barczyk, który poinformowa zebranych, i Rada Miasta Krakowa pod-j窸a uchwa喚 nawi您uj帷 do uchwa造 SGM o zorganizowaniu w Krakowie XXI Zgromadzenia Gmin i Regionów Europy jesieni 1995 r. K. Barczyk omówi tak瞠 przebieg wyjazdu - pielgrzymki kilkudziesi璚iu Burmistrzów, Wójtów, Przewodnicz帷ych Rad Gmin oraz Radnych z SGM do Rzymu-Watykanu, gdzie mia豉 miejsce audiencja u Ojca 安. oraz m.in. pobyt na Monte Cassino, gdzie z這穎no ho責 poleg造m uczestnikom bitwy o Monte Cassino sk豉daj帷 (wyczerpuj帷y artyku na ten temat znajduje si we "Wspólnocie Ma這polskiej").

5. Nast瘼nie Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej SGM Józef Szumiec poinformowa zebranych o udzieleniu absolutorium Zarz康owi SGM (Statut SGM nie przewiduje udzielenia przez KR absolutorium Radzie). Komisja Rewizyjna stwierdzi豉 realizacj zalece pokontrolnych. Komisja zwróci豉 jednocze郾ie uwag na znaczny udzia kosztów utrzymania i funkcjonowania biura SGM oraz fakt, i, jak powiedzia J. Szumie, "Stowarzyszenie podj窸o kilka inicjatyw o charakterze spektakularno-propagandowym, np. spotkanie z przedstawicielami jednostek dyplomatycznych, dziennikarzami, co do których trudno jest oceni p造n帷e z nich konkretne efekty".

6. Nast瘼nie rozpocz窸a si dyskusja nad udzieleniem absolutorium w豉dzom SGM, co przypomnia K. Barczyk, le篡 w kompetencjach Walnego Zebrania. Po dyskusji Delegaci na Walne Zebranie SGM udzielili absolutorium: Zarz康owi (brak g這sów przeciw, 2 wstrzymuj帷ych si) oraz Radzie SGM (brak g這sów przeciw, 5 wstrzymuj帷ych si).

7. III Walne Zebranie przyj窸o rezolucje-uchwa造 w nast瘼uj帷ych sprawach z zamiarem przes豉nia ich m.in. Prezydentowi RP, Premierowi Rz康u, Marsza趾om Sejmu i Senatu.

(..)

Wszystkie te kwestie g這sowane by造 zbiorowo: jednog這郾ie za, przy jednym g這sie wstrzymuj帷ym si.

(..)

9. Na zako鎍zenie uczestnicy III Walnego Zebrania wyrazili podzi瘯owanie w豉dzom SGM, a tak瞠 - na r璚e Prezydenta Miasta Krakowa - Gminie Kraków za udost瘼nianie pomieszcze oraz u豉twianie pracy Stowarzyszeniu. Kazimierz Barczyk w imieniu Rady SGM podzi瘯owa Zarz康owi, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim Delegatom Gmin za ich prac i 篡czy wszystkim wszelkiej pomy郵no軼i.

Protokó sporz康zono w oparciu o stenogram III Walnego Zebrania, który jest do wgl康u w Biurze SGM, Kraków ul. Grodzka 28.

Przewodnicz帷y III Walnego Zebrania SGM Kazimierz Barczyk

Ze wzgl璠u na wymogi statutowe, stanowisko w sprawach zmian statutu SGM nie ma wi捫帷ej mocy prawnej.

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiat闚 Ma這polski