konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
SZCZEGÓŁY INFORMACJI
2014-11-13
Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela do Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka, popierające inicjatywę pozostawienia terenów tzw. Białych Mórz, czyli obszaru po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych Solvay, jako miejsca służącego mieszkańcom Krakowa do wypoczynku i rekreacji
wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski