konferencje     ma這polanie roku     podarujmy dzieciom lato     wsp鏊nota ma這polska    
       
SZCZEG茛Y INFORMACJI
2007-11-29
Uchwa豉 Nr XIII/155/07 Sejmiku Wojew鏚ztwa Ma這polskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyst徙ienia Wojew鏚ztwa Ma這polskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiat闚 Ma這polski

Na podstawie art. 18 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz康zie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z pó幡iejszymi zmianami), w zwi您ku z § 14 pkt 17 Statutu Województwa Ma這polskiego (tekst jednolity Dziennik Urz璠owy Województwa Ma這polskiego z 2002 r., Nr. 233, poz. 3172) oraz na podstawie § 7 pkt 2 i § 11 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma這polski, Sejmik uchwala, co nast瘼uje:

§ 1

Postanawia si przyst徙i do Stowarzyszenia pod nazw Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma這polski, jako cz這nek rzeczywisty Stowarzyszenia.

§ 2

Wykonanie uchwa造 powierza si zarz康owi Województwa Ma這polskiego.

§ 3

Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

UZASADNIENIE

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma這polski, powsta這 w 1991 roku, jest dobrowolnym, samorz康nym, trwa造m zrzeszeniem jednostek samorz康ów terytorialnych,  zawartym dla wsparcia idei samorz康u terytorialnego, ochrony wspólnych interesów oraz kultywowania historycznych wi瞛i. Terenem dzia豉nia Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, mo瞠 te prowadzi dzia豉nia poza granicami kraju. Siedzib Stowarzyszenia jest Sto貫czne Królewskie Miasto Kraków.

Aktywno嗆 Organizacji swym dzia豉niem wychodzi poza ramy Województwa Ma這polskiego, zrzesza 88 gmin i 7 powiatów z Województwa Ma這polskiego, 5 gmin i 3 powiaty z Województwa Podkarpackiego, 6 gmin i 1 powiat z Województwa  奸御kiego oraz 3 gminy z Województwa 安i皻okrzyskiego, w sumie 113 jednostek samorz康u terytorialnego.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma這polski k豉dzie nacisk m.in. na: promocj i udzia w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych; prowadzenie dzia豉lno軼i informacyjnej i wydawniczej; organizowanie dzia豉lno軼i szkoleniowej o tematyce zwi您anej z realizacj celów Stowarzyszenia; wspó逍rac z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi; dzia豉 w Zespo豉ch Komisji Wspólnej Rz康u i Samorz康u Terytorialnego.

Od lat trwa wspó逍raca Województwa Ma這polskiego ze Stowarzyszeniem, cz瘰to razem uczestnicz w tych samych inicjatywach, wspieraj dzia豉nia organizacji lokalnych, walcz o najlepsze rozwi您ania  dla samorz康u.
Z racji na tak szerokie spektrum dzia豉nia Stowarzyszenia, zbie積e z dzia豉niem naszego Województwa, stwarzaj帷e szanse na jeszcze 軼i郵ejsze wspó責zia豉nie Ma這polski z samorz康ami lokalnymi, zarówno z jej terenu, jak i z innych województw, celowym staje si przyst徙ienie Województwa Ma這polskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma這polski.

**********

Link do uchwa造 na stronie Województwa Ma這polskiego >>>

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiat闚 Ma這polski