konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
DOKUMENTY
2018-01-04    
Podziękowanie Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP, za zaproszenie na XXVII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski
więcej  >>
2016-07-19    
Podziękowanie Andrzeja Iwaszko prezesa Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu za organizację Akcji Podarujmy lato Dzieciom 2016
więcej  >>
2016-06-07    
Podziękowanie kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego za Apel SGiPM w sprawie Światowych Dni Młodzieży
więcej  >>
2015-10-29    
Podziękowanie Kazimierza Barczyka za działania na rzecz SGiPM w kadencji 2011-2015
więcej  >>
2015-09-23    
Dyplom dokumentujący przyznanie Kazimierzowi Barczykowi przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
więcej  >>
2015-09-21    
Dyplom dokumentujący przyznanie Kazimierzowi Barczykowi Medalu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
więcej  >>
2015-06-03    
Podziękowanie Rzecznika Praw Obywatelskich za przesłaną monografię
więcej  >>
2014-11-13    
Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela do Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka, popierające inicjatywę pozostawienia terenów tzw. Białych Mórz, czyli obszaru po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych Solvay, jako miejsca służącego mieszkańcom Krakowa do wypoczynku i rekreacji
więcej  >>
2014-11-06    
Podziękowania Doroty i Macieja Herianów dla m.in. Kazimierza Barczyka za organizację kolejnego Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej na Orliku
więcej  >>
2014-11-03    
Podziękowanie prof. Piotra Laidlera, Prorektora UJ ds. Collegium Medicum dla Kazimierza Barczyka oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, za ogromne wsparcie w staraniach UJ - Collegium Medicum na rzecz uruchomienia Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu
więcej  >>
2014-10-27    
Pismo Kazimierza Barczyka do Członków Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie informujące o pozyskaniu kolejnych 4 ha gruntów pod budowę Centrum
więcej  >>
2014-10-23    
Poparcie władz AGH dla inicjatywy przyznania prof. Jerzemu Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa
więcej  >>
2014-10-16    
Podziękowanie Kardynała Stanisława Dziwisza za "Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o utworzenie Parku przy Centrum Jana Pawła II"
więcej  >>
2014-10-14    
Podziękowanie dla Kazimierza Barczyka za wieloletnią współpracę i pomoc okazywaną Związkowi Polaków na Białorusi, wyrażone przez Andżelikę Borys, Prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi
więcej  >>
2014-10-13    
Poparcie rektora UJ dla inicjatywy przyznania prof. Jerzemu Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa
więcej  >>
2014-10-09    
Pismo Kazimierza Barczyka do Rektora Politechniki Krakowskiej z apelem o przygotowanie przez Instytut Architektury Krajobrazu PK koncepcji nowego parku, na należącym do Gminy Kraków terenie tzw. białych mórz
więcej  >>
2014-10-03    
Poparcie byłych rektorów UJ dla inicjatywy przyznania prof. Jerzemu Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa
więcej  >>
2014-09-08    
Wniosek o uhonorowanie prof. Jerzego Buzka tytułem Honorowego Obywatela Stołecznego Miasta Krakowa
więcej  >>
2014-05-20    
Pismo Wicepremiera Słowacji do Kazimierza Barczyka wyrażające przekonanie, że wynik przygotowywanego referendum pozwoli na wspólną relizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022.
więcej  >>
2014-03-18    
List Krzysztofa Pietrzykowskiego, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z podziękowaniem za przesłanie apelu w sprawie szczególnego uczczenia Jana Pawła II Wielkiego poprzez budowę muzeów w Krakowie i Warszawie
więcej  >>
2014-03-05    
List JE Księdza Kardynała Kazimierza Nycza do Przewodniczącego SGiPM z podziękowaniem za inicjatywę Stowarzyszenia mającą na celu obronę polskiej kultury o bogatych chrześcijańskich korzeniach
więcej  >>
2014-03-01    
List JE Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza do Przewodniczącego SGiPM z podziękowaniem za troskę i stałą pamięć o dwóch Wielkich Polakach: Ojcu Świętym Janie Pawłe II i Kardynale Stefanie Wyszyńskim
więcej  >>
2014-01-02    
Pismo Konsula Republiki Słowacji w Krakowie do Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka w związku z zakończeniem misji dyplomatycznej
więcej  >>
2013-10-26    
Dyplom Uznania dla Kazimierza Barczyka przyznany przez Radę Naczelną Związku Polaków na Białorusi za szlachetną pracę na rzecz Polaków na Białorusi
więcej  >>
2009-06-22    
Protokół z XXII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski
więcej  >>
2008-06-03    
Protokół z obrad XXI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
więcej  >>
2007-11-29    
Uchwała Nr XIII/155/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
więcej  >>
2007-11-12    
Informacja o składzie Zarządu SGiPM
więcej  >>
2005-06-28    
Protokół z XVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
więcej  >>
2002-01-07    
Protokół z XIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
więcej  >>
2001-09-14    
Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
więcej  >>
2000-11-24    
Komunikat nt. projektu ustawy Kampus 600-lecia UJ
więcej  >>
2000-10-05    
Dokument o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej pisma Posła Kazimierza Barczyka zawierającego projekt ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu Budowa Jubileuszowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
więcej  >>
2000-10-04    
Specjalny projekt ustawy III Kampus UJ - informacja prasowa
więcej  >>
1999-11-26    
Informacja o komisjach w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski
więcej  >>
1999-05-24    
Protokół z X Walnego Zgromadzenia Delegatów SGiPM w dniu 24.05.1999
więcej  >>
1998-03-13    
Informacja nt. szkolenia dla ukraińskich samorządowców zorganizowanego w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski
więcej  >>
1997-09-26    
Relacja z prac Zarządu SGM
więcej  >>
1995-12-04    
Informacja o wyborach podczas I posiedzenia Zarządu SGM
więcej  >>
1995-11-21    
Komunikat z VI Walnego Zebrania Delegatów SGM
więcej  >>
1994-10-07    
Porządek obrad IV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski
więcej  >>
1994-06-06    
Protokół z III Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski, 6 czerwca 1994 r.
więcej  >>
1994-06-06    
Porządek obrad III Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w dniu 6 czerwca 1994 r. w Krakowie
więcej  >>
1993-03-22    
Porządek Obrad II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski
więcej  >>
1992-12-07    
Uchwała Zarządu Miasta Krakowa wyrażająca zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Grodzkiej 28 na potrzeby Biura SGM
więcej  >>
1992-10-28    
Prezentacja przez Kazimierza Barczyka na forum Sejmu RP wyników sondażu na temat oczekiwanego kształtu samorządu terytorialnego przeprowadzonego wśród małopolskich samorządowców
więcej  >>
1992-02-11    
Wyciąg z protokołu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski z dnia 10-11 lutego 1992 r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski
więcej  >>
1992-02-10    
Program obrad I Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski
więcej  >>
1991-12-17    
Postanowienie Wydziału I Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Krakowie o wpisaniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do rejestru stowarzyszeń
więcej  >>
1991-12-10    
Protokół Zjazdu Założycielskiego Stowarzyszenia Gmin Małopolski
więcej  >>
wszystkich: 50 na stronach: 1
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski