Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

6. Małopolskie Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej