Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Bezpłatny webinar: Dokument elektroniczny w urzędzie z uwzględnieniem procedur administracyjnych i postępowania z e-dokumentem

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich oraz firmy e-Instytucja.pl, zapraszamy na bezpłatny webinar pt.

Dokument elektroniczny w urzędzie z uwzględnieniem procedur administracyjnych i postępowania z e-dokumentem, część 1

w środę 5 maja 2021 w godz. od 9:00 do 10:30

Link do rejestracji na webinar aktywny

https://www.e-instytucja.pl/webinar-sgipm/

Uprzejmie proszę o przesłanie niniejszego zaproszenia do Państwa Radnych i wszystkich zainteresowanych osób.

Zakres tematyczny:

cz. 1
- sposoby wnoszenia dokumentów do urzędu w ramach różnych procedur
- praktyczne problemy dotyczące ePUAP - wyszukiwanie adresów podmiotów publicznych, identyfikacja adresów osób fizycznych
- postępowanie z emailami, dopuszczalność wnoszenia podań/dokumentów emailem, skuteczność przesłania emaila
- potwierdzenia wniesienia dokumentu do urzędu
- data wniesienia dokumentu elektronicznego
- sposób przekazania dokumentu elektronicznego wg właściwości
- rejestracja przesyłek, ESP, email, informatyczny nośnik danych
- skład informatycznych nośników danych
- dekretacje elektroniczne, zmiana błędnej dekretacji
- wymagania formalne podania elektronicznego
- różne podpisy, różne sposoby podpisywania dokumentów na ePUAP, orzecznictwo i interpretacje
- możliwości weryfikacji podpisu elektronicznego - dobre praktyki

Czas trwania: 1,5 godziny

Cel szkolenia: kompleksowe omówienie wymagań prawnych i procedur postępowania z dokumentem elektronicznych w Urzędzie począwszy od jego otrzymania, weryfikacji, rejestracji sprawy, dokumentowania przebiegu jej załatwienia i rozstrzygnięcia, przygotowania pisma do akceptacji, doręczenia różnymi metodami, udostępnianie dokumentów elektronicznych. Szkolenie obejmuje procedury dla dokumentacji tradycyjnej, dokumentacji tradycyjnej wspieranej system klasy EZD jak i dokumentach elektronicznej w systemie EZD.

Webinarium będzie zorganizowane na platformie MS Teams.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 maja 2021.

Link ze spotkaniem na MS Teams otrzymacie Państwo również 4 maja - dzień przed webinarem.

Zapraszamy do rejestracji poprzez link:

https://www.e-instytucja.pl/webinar-sgipm/

W sprawie szczegółów proszę o kontakt z Panią Iwoną Kowalską
gsm: + 48 696 999 633
e-mail: iwona.kowalska@e-instytucja.pl

Z poważaniem

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski