Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Drogi betonowe w gminach i powiatach. Technologia - prawo - finanse. Konferencja Samorządowa

Formularz zgłoszenia >>>

Prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń do dnia 9 stycznia 2017 r. na adres
e-mail: biuro@sgpm.krakow.pl