Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Fundusze UE dla samorządów, 18. Konferencja Samorządowa