Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Fundusze Unii Europejskiej do 2020 roku. XIX Konferencja Samorządowa