Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jaką wodę pijemy w Małopolsce? W Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu... Nowe wysokie standardy UE. Konferencja SGiPM.

**********

Spot informacyjny >>>