Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kongres Samorządów Terytorialnych Obrona Terytorialna Kraju

I Kongres Samorządów Terytorialnych RP Obrona Terytorialna Kraju to wspólna inicjatywa Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Rady Muzeum Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

2 września 2015 r.
Muzeum Armii Krajowej im. gen. E. Fieldorfa "Nila" w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12
godz: 10:00- 15:00

Kongres skierowany jest do wszystkich gmin, powiatów i województw w Polsce, federacji organizacji proobronnych i innych organizacji pozarządowych zaangażowanych w sprawy obronne kraju w celu zainicjowania debaty na temat roli wspólnot samorządowych w Obronie Terytorialnej Kraju od 1 stycznia 2016 r. Punktem odniesienia dla koncepcji Obrony Terytorialne Kraju będą doświadczenia Armii Krajowej – największej podziemnej armii podczas II wojny światowej.

Prawie 2500 gmin i 350 powiatów oraz 16 województw to struktury samorządowe wspólnot mieszkańców, które są naturalnym partnerem dla Prezydenta RP, Rządu i Wojska Polskiego w przygotowaniu struktur Obrony Terytorialnej Kraju. Dlatego tak ważne jest wypracowanie zasad i metod współpracy Wojska Polskiego z samorządami oraz mechanizmów finansowania, systemów szkolenia, uzbrojenia i wyposażenia jednostek OTK.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

**********

Stanowisko Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP na I Kongres Samorządów Terytorialnych RP Obrona Terytorialna Kraju >>>

**********

**********

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji >>>

Informacje nt. obrony terytorialnej www.regiony.org.pl

**********

Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej, plik pdf >>>

Pismo Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, plik pdf >>>