Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Odnawialne źródła energii w walce ze smogiem, XIX Małopolska Konferencja Samorządowa SGiPM