Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Otwarcie wystawy prac konkursu na koncepcję parku "Białe Morza"