Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Powitanie dzieci z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Bukowiny Rumuńskiej w Małopolsce w ramach XIX edycji Akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu