Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Program staży dla liderów polskich i polonijnych organizacji na wschodzie - termin zgłoszeń


PROGRAM PŁATNYCH STAŻY DLA LIDERÓW POLSKICH I POLONIJNYCH ORGANIZACJI NA WSCHODZIE
Doskonalenie kadr polskich organizacji pozarządowych w Rosji, Ukrainie, Białorusi i Litwie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza na I edycję Programu płatnych staży dla młodych liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia realizowane wspólnie z partnerami z Polski.

W ramach Programu 7 osób zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w 1-miesięczym stażu zawodowym w jednej z naszych organizacji partnerskich, wśród których znalazły się:

1. Małopolska Organizacja Turystyczna
2. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
3. Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska
4. Muzeum Armii Krajowej
5. Instytut Kościuszki
6. TVP SA oddział w Krakowie

Jeden staż zostanie zorganizowany również w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Staże odbędą się w okresie wrzesień - październik 2015 r.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy: częściowy zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie na okres pobytu w Polsce oraz stypendium w wysokości 1 200 PLN.

Organizatorzy zapewniają również wsparcie w załatwieniu formalności związanych z przyjazdem do Polski, pomoc w znalezieniu zakwaterowania oraz opiekę logistyczną.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie będą musiały spełnić następujące kryteria kwalifikacji:

- aktywne członkostwo w organizacji polskich i polonijnych w Ukrainie, Białorusi, Litwie lub w Rosji;
- udokumentowane doświadczenie w realizacji / udziale w realizacji przynajmniej dwóch przedsięwzięć kierowanych do lokalnej społeczności w kraju zamieszkania;
- czynna znajomość j. polskiego w stopniu umożliwiającym pracę w wybranej organizacji;
- kryteria szczegółowe określone przez organizatora stażu w załączeniu do regulaminu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem oraz przesłanie drogą mailową na adres Pani Anny Góral określonych w regulaminie dokumentów w terminie do 15 czerwca 2015 roku.

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać w języku polskim.

Wszelkich informacji na temat szkoły letniej udziela Pani Anna Góral
Tel: 0048 12 421 74 65
Email: a.goral@regiony.org.pl

**********

Zaproszenie do udziału w programie, plik pdf >>>

Regulamin programu, plik pdf >>>