Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie dotyczące programu rozwoju bibliotek polskich na Wschodzie