Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rozwój współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi na Wschodzie - konferencja SGiPM

 

Zamiar uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać na maila biuro@sgpm.krakow.pl