Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Światowe Dni Młodzieży szansą dla promocji Polski i rozwoju turystyki religijnej - konferencja i debata