Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Usługi Rozwojowe dla Przedsiębiorców, konferencja

Szanowni Państwo,

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców dzięki Podmiotowemu Systemowi Finansowania otwierają przed firmami wiele możliwości korzystania z niezwykle konkurencyjnej oferty rynkowej.

Jakie możliwości korzystania z oferty firm szkoleniowo-doradczych daje udział
w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe”?

Jak korzystać z Bazy Usług Rozwojowych?,

Co daje firmie małopolski certyfikat MSUES?

Jak obecnie funkcjonuje Zintegrowany System Kwalifikacji?

Z jakich projektów/programów mogą skorzystać przedsiębiorcy pragnący uzyskać wsparcie działalności gospodarczej ?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo w czasie konferencji „Usługi Rozwojowe dla Przedsiębiorców” , która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 w Krakowie, w salach Muzeum Lotnictwa w Krakowie, al. Jana Pawła II 39 Konferencja będzie miejscem zdobycia praktycznej wiedzy, spotkania z najlepszymi ekspertami, wymiany poglądów oraz poznania zagadnień związanych
z Podmiotowym Systemem Finansowania.

Więcej informacji na stronie marr.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny

Organizator - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z Partnerami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału.

Zarejestruj się

Program