Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Szkolenie organizowane przez SGiPM

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

W dniu 9 marca br. w siedzibie Stowarzyszania Gmin i Powiatów Małopolski przy ulicy Grodzkiej 15/2 w godzinach od 11.00 do 14.00 odbędzie się w ramach cyklu comiesięcznych bezpłatnych szkoleń dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych, szkolenie pn:
 
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle obowiązujących przepisów. Projekt kodeksu budowlanego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem do dnia 8 marca br. W zgłoszeniach prosimy podać dane kontaktowe do uczestników szkolenia.  Mail: biuro@sgpm.krakow.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Dana jednostka może delegować nie więcej niż dwie osoby. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.