Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wręczenie tytułów w VII konkursie: Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe