Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XI Konkurs im. Grzegorza Stecha: Bezpieczne drogi w Małopolsce. Budujemy chodniki i ścieżki rowerowe. Wręczenie tytułów