Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XVII Forum Odnawialnych Źródeł Energii pn. Energia w Gminie