Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXIX Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski