Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXVII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski