Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXVIII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski