Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zmiany w przepisach covidowych, świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej, w tym zmiany dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych. Szkolenie on-line Małopolskiej Akademii Samorządowej

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski serdecznie zapraszam Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń Małopolskiej Akademii Samorządowej dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych. Uprzejmie proszę o przesłanie niniejszego zaproszenia do Państwa Radnych i wszystkich zainteresowanych osób.

30 maja (wtorek) w godzinach od 11.00 do 13.00 zapraszamy na szkolenie online na platformie ZOOM pt.

Zmiany w przepisach covidowych, świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej, w tym zmiany dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływ na prowadzone postępowania oraz wypłacane świadczenia.

Zmiany wynikające z ustawy z 9 marca 2023r. o zmianie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie poprowadzi: Ewa Cadoux

REJESTRACJA

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OPglOrhnTEaQrkSyocdEOA

Po rejestracji otrzymacie Państwo mailem potwierdzenie z danymi dostępowymi do szkolenia.

WAŻNE

Przy rejestracji jako First Name prosimy wpisać swoje imię i nazwisko

A jako Last Name prosimy wpisać nazwę Państwa Gminy

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach zawsze mają Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski