1993-04-30
Podpisanie umowy najmu lokalu przy ul. Grodzkiej 28 na potrzeby Biura SGM

1993-05-29
Pierwsze warszawskie spotkanie przedstawicieli organizacji samorządowych, którego celem było utworzenie federacji organizacji jednostek samorządu terytorialnego (obecnie: FRZGiP RP)

1995-04-07
V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski podczas którego uchwalono likwidację Rady SGM, której zadania i kompetencje przejęte zostały przez Zarząd oraz podjęto uchwałę w sprawie programu działania Stowarzyszenia na rok 1995 i dalsze lata

1995-11-21
VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski: wybory II Zarządu SGM

1995-12-10
Spotkanie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz Przewodniczących Rad Gmin i Marszałków Sejmików Samorządowych w sali obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

1996-05-22
Udział przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Małopolski w XX Zgromadzeniu Ogólnym Rady Gmin i Regionów Europy w Salonikach: podjęcie starań o przyznanie Krakowowi przywileju organizacji XXII Zgromadzenia Ogólnego Rady w 2002 r., przekazanie uczestnikom Zgromadzenia Listu Prezydenta Krakowa Józefa Lassoty oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Małopolski Kazimierza Barczyka w tej sprawie

1996-05-31
VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski

1996-06-22
Małopolski Program Rozwoju "Małopolska 2000" - spotkanie programowe, powołanie Forum Polityków Małopolski

1997-02-26
Seminarium Prasy Lokalnej w Małopolsce: powołanie Małopolskiej Agencji Informacyjnej

1997-04-25
VIII Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski

1998-02-06
Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Małopolski wzięli udział w spotkaniu z premierem Jerzym Buzkiem oraz Przewodniczącym AWS Marianem Krzaklewskim, podczas którego omówione zostały założenia rządowych projektów ustaw o samorządowym powiecie, województwie oraz o administracji rządowej w województwie

1998-04-16
Stanowisko w sprawie zapowiadanego veta Prezydenta RP wobec nowelizacji ordynacji wyborczej do rad gmin

1998-06-29
Zmiana nazwy organizacji na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

1998-06-29
Stanowisko Konferencji Stowarzyszenia Gmin Małopolski "Powódź w Małopolsce - zapobieganie i likwidacja skutków

1998-06-29
IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski

1999-01-15
Uruchomienie Małopolskiego Centrum Regionalnej Informacji Euroopejskiej w Krakowie, oficjalnego przedstawicielstwa Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

1999-05-14
Konferencja "Nowoczesne rozwiązania informatyczne w praktyce administracji publicznej u progu XXI wieku"

1999-06-22
Konferencja poświęcona problematyce zagospodarowania przestrzennego i zarządzania strategicznego jednostka terytorialną

1999-06-29
Delegacja Samorządowców Polski do Watykanu podczas obchodów Dni Polski odbywających w ramach Jubileuszu Roku 2000

2000-07-15
I edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"

2001-05-28
Powołanie Rady Programowej SGiPM której zadaniem miało być przygotowanie "Programu poprawy jakości powietrza w Aglomeracji Krakowskiej, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń z Aglomeracji Śląskiej"

2001-07-15
II edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"

2002-07-15
III edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"

2002-12-11
Apel do Prezydentów i Premierów państw Unii Europejskiej o solidarność z państwami kandydującymi z Europy Środkowo-Wschodniej

2003-07-15
IV edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"

2003-09-14
Uroczyste wręczenie Medalu Senatu RP Przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierzowi Barczykowi, który otrzymał też wówczas symboliczne Klucze Uniwersytetu Jagiellońskiego "za zasługi dla budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ

2004-04-15
Uroczyste otwarcie wystawy pn. "Dziedzictwo Zjednoczonej Europy. Skarby kultury polskiej w muzeach lwowskich", której współorganizatorem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

2004-04-21
Konferencja "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla inwestycji sektora publicznego"

2004-05-28
Seminarium na temat współpracy samorządów i krajów Europy Środkowo-Wschodniej

2004-06-08
Spotkanie otwarte z cyklu Krakowskich Spotkań Europejskich pt. "Polacy w Parlamencie Europejskim - reprezentacja Narodu czy europejskich frakcji politycznych"

2004-06-30
Wykład otwarty prof. Ireny Lipowicz dotyczący nowych perspektyw współpracy polsko-austriackiej w zjednoczonej Europie

2004-07-15
V edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"

2005-06-24
Konferencja pt. "Polska wieś i rolnictwo" - pierwszy rok w Unii Europejskiej"

2006-07-15
VII edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"

2008-07-21
IX edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"

2010-07-02
XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

2012-06-12
Stanowisko w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

rekordów: 628, na stronach: 2


Szukaj ponownie