konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 27
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
1998-01-30  Konferencja "Reformy ustrojowe i społeczne państwa"
1998-02-06  Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Małopolski wzięli udział w spotkaniu z premierem Jerzym Buzkiem oraz Przewodniczącym AWS Marianem Krzaklewskim, podczas którego omówione zostały założenia rządowych projektów ustaw o samorządowym powiecie, województwie oraz o administracji rządowej w województwie
1998-02-14  Samorządowa konferencja poświęcona zagadnieniom oświaty, opieki społecznej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa publicznego w kontekście reformy administracji publicznej.
1998-02-14  Spotkanie "Sytuacja Polaków na Wschodzie".
1998-02-22  Spotkanie Dwunastu Regionów w Promnicach, powołanie Forum Regionów Rzeczypospolitej Polskiej
1998-03-07  Konferencja z udziałem Ministra Skarbu Emila Wąsacza na temat przekształceń własnościowych Skarbu Państwa
1998-03-07  Szkolenie dla ukraińskich samorządowców zorganizowane w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski przy wsparciu finansowym ambasady USA w Polsce - rozpoczęcie (do 1998-03-13)
1998-03-16  Konferencja "Służba zdrowia w gminie, powiecie województwie"
1998-03-20  Delegacja małopolskich samorządów w USA: nawiązanie współpracy z amerykańskimi organizacjami samorządowymi oraz stworzenie platformy współpracy między polskimi i amerykańskimi miastami - rozpoczęcie (do 1998-04-03)
1998-03-31  II Konferencja Miasta w Internecie
1998-04-16  Stanowisko w sprawie zapowiadanego veta Prezydenta RP wobec nowelizacji ordynacji wyborczej do rad gmin
1998-04-20  I Forum Regionów Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie
1998-04-20  Rezolucja Forum Dwunastu Regionów
1998-05-04  Konferencja "Autostrada A-4 - szansa rozwoju Małopolski i Śląska"
1998-05-27  I Konwencja Powiatów Rzeczypospolitej
1998-06-29  IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1998-06-29  Stanowisko Konferencji Stowarzyszenia Gmin Małopolski "Powódź w Małopolsce - zapobieganie i likwidacja skutków
1998-06-29  Stanowisko w sprawie reformy administracji publicznej
1998-06-29  Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie zmiany Statutu SGM
1998-06-29  Zmiana nazwy organizacji na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
1998-09-29  Stanowisko Konferencji SGM: Powódź w Małopolsce - zapobieganie i likwidacja skutków
1998-10-05  Konferencja szkoleniowa dla samorządów "Powszechne ubezpieczenie zdrowotne - Kasy Chorych"
1998-11-16  Konferencja szkoleniowa dla samorządów pt. "Reforma służby zdrowia"
1998-11-23  Konferencja "Reforma systemu edukacji - zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, nowa sieć szkolna - organizacja i finansowanie"
1998-12-07  I Konwencja Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw w Sejmie RP
1998-12-15  Kongres Polskiej Prowincji pod hasłem "Samorząd terytorialny szansą dla rozwoju lokalnego i regionalnego"
1998-12-21  Konferencja "Samorząd terytorialny na rzecz rodziny"

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski