konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 15
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
1999-01-15  Uruchomienie Małopolskiego Centrum Regionalnej Informacji Euroopejskiej w Krakowie, oficjalnego przedstawicielstwa Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
1999-03-17  Konferencja "Polska w NATO - Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa" w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
1999-04-12  Konferencja szkoleniowa poświęcona zagadnieniu ochrony danych osobowych
1999-04-13  Konferencja w sprawie zwalczania bezrobocia w Małopolsce
1999-04-29  Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Samorząd Terytorialny a Unia Europejska" - Zakopane - rozpoczęcie (do 1999-04-30)
1999-05-14  Konferencja "Nowoczesne rozwiązania informatyczne w praktyce administracji publicznej u progu XXI wieku"
1999-05-24  X Walne Zebranie SGiPM: powołanie Zarządu III kadencji
1999-06-22  Konferencja poświęcona problematyce zagospodarowania przestrzennego i zarządzania strategicznego jednostka terytorialną
1999-06-29  Delegacja Samorządowców Polski do Watykanu podczas obchodów Dni Polski odbywających w ramach Jubileuszu Roku 2000 - rozpoczęcie (do 1999-07-06)
1999-11-22  Powołanie pięciu komisji problemowych Zarządu SGiPM: Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (koordynator: Tadeusz Woźniak), Komisja Edukacji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (koordynator: Czesław Orliński), Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury (koordynator: Jerzy Górnicki), Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (koordynator: Witold Morawiec) oraz Komisja Gospodarki Komunalnej (koordynator: Michał Świtalski)
1999-12-06  Deklaracja Małopolska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: Małopolska - obszar ekologicznie chroniony
1999-12-06  Konferencja "Małopolska - obszar ekologicznie chroniony"
1999-12-10  Ogólnopolska konferencja "Energetyka - zadania gmin, powiatów i województw"
1999-12-20  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Prezesa Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Dróg Publicznych, Prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych, Prezesa Zarządu PP Porty Lotnicze o zdecydowane przyspieszenie inwestycji transportowych w Małopolsce
1999-12-20  Konferencja "Rozwój transportu w Małopolsce"

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski