konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 20
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
2000-02-14  Konferencja "Standardy etyczne radnych i pracowników samorządowych. Doświadczenia z parlamentu i instytucji publicznych"
2000-02-21  Sesja naukowa "Przedsiębiorstwo i rozwój terytorialny w procesie integracji Polski z Unią Europejską"
2000-04-10  Konwent Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Małopolskiego "Służba Zdrowia w Małopolsce"
2000-04-19  Konferencja "Wspieranie rozwoju ziem górskich i górzystych w Polsce"; powołanie Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich RP
2000-04-26  Ogólnopolska konferencja "Strategie rozwoju województw Ściany Wschodniej, Małopolski i Śląska"
2000-05-12  II Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP
2000-05-29  Apel samorządów Małopolski o wsparcie budowy Świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
2000-05-29  Uchwała "W 10 rocznicę odbudowy idei Samorządnej Rzeczpospolitej"
2000-05-29  XI Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2000-06-19  Konferencja "Wysokie technologie szansą rozwoju Małopolski. Dolina Krzemowa w Krakowie"
2000-06-20  Konferencja "Ekorozwój w gminie - racjonalna gospodarka energetyczna"
2000-06-26  Ogólnopolska konferencja "Bezpieczna gmina, powiat, województwo"
2000-07-15  I edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2000-09-27  II Ogólnopolska konferencja "Ochrona Środowiska - działalność samorządów terytorialnych w aspekcie integracji z Unią Europejską"
2000-10-09  Seminarium nt. zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego z zastosowaniem budżetu zadaniowego na przykładzie doświadczeń Miasta Kraków
2000-10-18  III Ogólnopolska konferencja "Ochrona Środowiska - inwestycje samorządów terytorialnych. Czysta woda, czyste powietrze, czysta ziemia - nowe technologie"
2000-11-06  II Konwent Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Radnych poświęcony problematyce bezpieczeństwa
2000-11-17  Konferencja "Organizacja i ekonomika firm komunalnych"
2000-11-29  IV Ogólnopolska konferencja "Ochrona Środowiska - pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych"
2000-12-18  V Ogólnopolska konferencja "Ochrona Środowiska - szanse i wyzwania dla samorządów u progu XXI wieku"

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski