konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 18
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
2003-02-13  II Konferencja "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2002 w Małopolsce" II Konkurs
2003-03-21  Spotkanie z udziałem krakowskiego środowiska naukowego, samorządowców oraz przedstawicieli sektora biznesowego pod hasłem: "Szanse i wyzwania dla nauki, przemysłu oraz samorządów Krakowa i Małopolski związane z umową offsetową do zakupu samolotu wielozadaniowego"
2003-04-10  Konferencja "Bezpieczne drogi w Małopolsce"
2003-05-08  Konferencja "Samorządy Rzeczpospolitej - pozyskiwanie środków przedakcesyjnych i strukturalnych, współfinansowanie projektów"
2003-05-19  Konferencja "Ochrona Środowiska Naturalnego. Szanse i zobowiązania Polski - dostosowanie do standardów UE"
2003-05-24  Konwencja Samorządowa "Polska w Europie silna Samorządem Terytorialnym"
2003-06-03  IV Forum Turystyki. Turystyka dzieci i młodzieży w polityce turystycznej regionów
2003-06-23  Uchwała w sprawie pilnej potrzeby naprawy finansów samorządowych
2003-06-23  Uchwała w sprawie Preambuły do Konstytucji UE
2003-06-23  Wykład Jana Kułakowskiego - ministra pełnomocnika ds. negocjacji Polski z UE, pt. " Jaka Polska - Jak być w Unii Europejskiej"
2003-06-23  XIV Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: powołanie Zarządu IV kadencji
2003-06-25  Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Wierzba - szansa środowiska, rolnictwa, gmin"
2003-07-15  IV edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2003-09-14  Uroczyste wręczenie Medalu Senatu RP Przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierzowi Barczykowi, który otrzymał też wówczas symboliczne Klucze Uniwersytetu Jagiellońskiego "za zasługi dla budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
2003-11-04  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa w 25-lecie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II pt. "Samorząd terytorialny i zasada państwa pomocniczego w nauczaniu Jana Pawła II"
2003-11-28  Konferencja "Małopolska w Unii Europejskiej. IV Zlot Szkolnych Klubów Europejskich"
2003-12-05  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zniesienia wiz dla obywateli RP do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
2003-12-10  Konferencja "Szlaki turystyczne historycznej Małopolski - od Przemyśla do Bielska-Białej"

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski