konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 30
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
2006-01-16  Uchwała Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2005 Adamowi Bujakowi
2006-01-16  Uchwała Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2005 Prof. Franciszkowi Ziejce
2006-01-27  Konferencja "VII Program Ramowy UE na rzecz badań i rozwoju 2007-2013" pod honorowym patronatem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
2006-02-16  V Konferencja "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2005"
2006-03-27  Małopolska Konferencja "Dzielnice, Osiedla, Sołectwa - jednostki pomocnicze w samorządzie terytorialnym. Doświadczenia i wnioski po 15 latach"
2006-04-22  Ogólnopolska Konferencja "Publiczna Telewizja Regionalna w Polsce - sytuacja i perspektywy"
2006-05-22  Konferencja "Upodmiotowienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych - propozycje zmian legislacyjmych"
2006-05-23  Rozstrzygnięcie plebiscytu Trzy Korony Małopolski
2006-06-12  Ogólnopolska Samorządowa Konferencja "Ochrona Środowiska 2007-2013. Programy dla samorządów"
2006-06-12  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Ogólnopolską Konferencję Samorządową Ochrona Środowiska 2007 - 2013. Programy dla samorządów
2006-06-19  Apel XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wsparcia Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się"
2006-06-19  Konferencja "Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym"
2006-06-19  Uchwała w sprawie algorytmu wyliczania wielkości środków finansowych na Regionalne Programy Operacyjne w latach 2007 - 2013
2006-06-19  Uchwała w sprawie ułatwienia procesu inwestycyjnego z funduszy UE 2007 - 2013
2006-06-19  Uchwała w sprawie w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce
2006-06-19  XIX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2006-07-05  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGiPM w sprawie podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na województwa w latach 2007-2013
2006-07-15  VII edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2006-10-13  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2006-10-16  Konferencja "Papieski Kraków, Papieska Małopolska Jana Pawła II Wielkiego" pod Honorowym Patronatem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
2006-10-19  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na V Małopolską Konferencję "Bezpieczna gmina, powiat, województwo. Bezpieczna droga do szkoły"
2006-10-19  V Małopolska Konferencja "Bezpieczna gmina, powiat, województwo. Bezpieczna droga do szkoły"
2006-10-23  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Współdziałanie samorządów w ochronie zdrowia. Ratownictwo medyczne po 1 stycznia 2007 r. Opieka doraźna i całodobowa. Finansowanie z UE w latach 2007-2013"
2006-10-23  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP na Ogólnopolską Konferencję "Współdziałanie samorządów w ochronie zdrowia. Ratownictwo medyczne po 1 stycznia 2007. Opieka doraźna i całodobowa. Finansowanie z UE w latach 2007 - 2013"
2006-10-30  Protest Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przeciwko szykanowaniu Andżeliki Borys i jej współpracowników ze Związku Polaków na Białorusi
2006-12-11  Konferencja Ogólnopolska "Dzielnice, Sołectwa, Osiedla - jednostki pomocnicze w samorządzie terytorialnym"
2006-12-11  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Finansowanie inwestycji samorządów w latach 2007-2013. Fundusze Europejskie i Partnerstwo Publiczno - Prywatne"
2006-12-11  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie poszerzenia reprezentacji obywatelskiej w samorządzie gminnym i jego jednostkach pomocniczych
2006-12-11  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie arbitralnego prawa weta wojewodów wobec inwestycji samorządów finansowanych z funduszy UE
2006-12-15  Konferencja Ogólnopolska "Fundusze strukturalne UE dla rozwoju - najlepsze praktyki"

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski