konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 32
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
2007-01-12  Uchwała o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2006 Jego Eminencji Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi
2007-01-12  Uchwała o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2006 Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Jerzemu Stępniowi
2007-01-24  I Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin"
2007-02-15  Uruchomienie przez Stowarzyszenie informacyjnego portalu internetowego pod nazwą nowamalopolska.pl
2007-03-05  Konferencja "Szanse i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Małopolsce"
2007-03-12  VI Konferencja "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2006"
2007-04-12  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na konferencję w sprawie tworzenia Parków Technologicznych, Parków Przemysłowych i Stref Gospodarczych w Małopolsce
2007-04-12  Małopolska Konferencja Samorządowa "Strefy gospodarcze i parki technologiczne szansą rozwoju Małopolski"
2007-04-13  Seminarium Informacyjne "Małopolski Pełnomocnik i Menedżer Funduszy Europejskich"
2007-04-18  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmików i Zarządów Województw: Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego w sprawie organizacji w Krakowie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
2007-05-17  II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego"
2007-05-31  "Międzynarodowa Debata Europejska: Jaka przyszłość Europy?"
2007-06-12  Regionalne Sieci Szerokopasmowe - konferencja
2007-06-13  III Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Jak finansować strukturę miast i gmin"
2007-06-15  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Małopolską Konferencję "Odnawialna Energia. Małe elektrownie wodne i wiatrowe, pompy cieplne i kolektory słoneczne"
2007-06-15  Małopolska Konferencja "Odnawialna Energia. Małe elektrownie wodne i wiatrowe, pompy cieplne i kolektory słoneczne"
2007-07-15  VIII edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2007-08-15  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie udziału w I Konkursie "Bezpieczne drogi w Małopolsce budujemy chodniki i ścieżki rowerowe"
2007-08-15  Zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski kierowane do Sołtysów i Członków Rad Sołeckich do udziału w I konkursie na najlepszą stronę internetową sołectwa w Małopolsce w 2007 roku
2007-09-01  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sołtysów i Dyrektorów Szkół w sprawie Akcji Budowania Boisk Sportowych we wszystkich wioskach Małopolski w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Krakowie pod patronatem "Telewizji Kraków" i "Gazety Krakowskiej"
2007-09-20  Konferencja Samorządowa "Krakowski Obszar Metropolitalny - 172 mln euro na rozwój w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego"
2007-09-20  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję "Krakowski Obszar Metropolitalny - 172 mln euro na rozwój w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego"
2007-09-26  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenia zasięgu TVP 3 Kraków poprzez pilne wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej w Małopolsce
2007-10-08  XX Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, wybór władz V kadencji
2007-10-25  Konferencja "Nowoczesne technologie informatyczne - wyzwania dla samorządów lokalnych"
2007-11-19  I Małopolska Konferencja "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2017-2013 w Małopolsce"
2007-11-29  Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2007-12-01  Regionalne media publiczne. Zmiany konieczne - pożądane - możliwe. Krakowskie Seminarium Samorządowe
2007-12-05  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza szczególnie polskie gminy, powiaty i województwa do udziału we wspólnej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi: Paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Celem Akcji jest stworzenie sieci pomocy polskim rodzinom osób represjonowanych na Białorusi oraz tych, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin.
2007-12-12  IV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin"
2007-12-12  Stanowisko Federacji Regionalnych Związku Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin"
2007-12-13  "Europa bez granic" - V Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski