konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 22
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
2010-02-03  Seminarium "Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Nauka - praktyka", przygotowane wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
2010-02-15  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Posłów i Senatorów o podjęcie prac nad ustawą o rozwoju regionów górskich
2010-03-01  IX Konferencja Lider Małopolski 2009. Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2009 w Małopolsce
2010-03-18  Konferencja "Samorządy i Ekologia. Fundusze europejskie i inne źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii w Małopolsce" pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2010-03-18  Małopolska Debata "Współpraca mediów regionalnych i lokalnych z samorządem terytorialnym"
2010-04-08  Konferencja "Małopolska Liga Małych Mistrzów"
2010-04-24  "Forum Konsultacyjne Samorządów: nowa ustawa medialna przyszłość regionalnej telewizji i radia publicznego"
2010-04-24  Stanowisko w sprawie usamorządowienia i regionalizacji telewizji i radia publicznego
2010-05-10  III Małopolskie Targi Funduszy Europejskich
2010-06-17  IV Konferencja z cyklu Samorządy i Ekologia: Energetyka Słoneczna. Nowe zasady finansowania. Nowe dopłaty z NFOŚiGW do 45%.
2010-07-02  Apel Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast i Gmin wszystkich kadencji o uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Małych Ojczyzn
2010-07-02  Konferencja "XX lat Odrodzonego Samorządu Terytorialnego w Małopolsce"
2010-07-02  XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2010-07-15  XI edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2010-09-22  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie adaptacji budynku dla nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
2010-09-30  Konferencja "Klęski żywiołowe - powódź i osuwiska w Małopolsce. Rządowe i samorządowe programy przeciwdziałania"
2010-09-30  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju współpracy między Samorządami Województwa Śląskiego i Małopolskiego
2010-10-05  "Odnawialne źródła i poszanowanie energii w gminach - teoria i praktyka" - I Forum OZE dla gmin
2010-10-14  Program Edukacyjny "Twoje Pieniądze 2010"
2010-10-19  Konferencja "Jak pokonać korki w Krakowie. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Szybka Kolej Miejska. Metro czy Premetro w Krakowie"
2010-10-19  Stanowisko SGiPM na Konferencję "Jak pokonać korki w Krakowie. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Szybka Kolej Miejska. Metro czy Premetro w Krakowie"
2010-11-15  Konferencja "Samorządowcy w Małopolsce 1990 - 2010. Spotkanie w XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce", promocja leksykonu pt. Samorządowcy w Małopolsce 1990-2010, zawierającego ponad trzysta biogramów małopolskich działaczy samorządowych

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski