konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 21
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
2011-02-21  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie udziału Gmin i Powiatów w konsultowaniu projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
2011-03-07  Konferencja "Program Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły"
2011-03-14  X Konferencja "Lider Małopolski 2010. Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2010 w Małopolsce"
2011-03-21  Konferencja "Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce. Wysokoenergooszczędne budynki w gminach"
2011-03-21  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce. Wysokoenergooszczędne budynki w gminach
2011-04-11  II Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii. Energia, Gospodarka, Środowisko, PPP
2011-04-20  I Ogólnopolska Konwencja Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów, Sejmików Województw
2011-05-16  Konferencja Samorządowa "Szerokopasmowa sieć internetowa w Małopolsce"
2011-06-21  Konferencja "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski"; inicjatywa powołania Małopolskiego Forum Turystyki Pielgrzymkowej i Religijnej
2011-06-21  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Małopolski"
2011-06-28  Stanowisko w sprawie jak najszybszego przyjęcia wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla pięciu województw - "Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły"
2011-06-28  Stanowisko w sprawie najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce
2011-06-28  Stanowisko w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących zadłużania się i poziomu deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego
2011-06-28  Stanowisko w sprawie pilnego podjęcie ponownych prac nad ustawą o rozwoju społeczno - gospodarczym regionów górskich
2011-06-28  Stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
2011-06-28  Stanowisko w sprawie rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Małopolsce
2011-06-28  Stanowisko w sprawie Zintegrowanego Systemu Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
2011-06-28  XXIV Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, wybór władz VII kadencji
2011-07-13  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie propozycji zmniejszenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
2011-07-15  XII edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2011-10-01  Rozpoczęcie realizacji projektu pt. "Usprawnienie zarządzania JST i podniesienie jakości świadczenia usług" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej)- do 2013-09-30

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski