1993-04-30
Podpisanie umowy najmu lokalu przy ul. Grodzkiej 28 na potrzeby Biura SGM

1993-05-29
Pierwsze warszawskie spotkanie przedstawicieli organizacji samorządowych, którego celem było utworzenie federacji organizacji jednostek samorządu terytorialnego (obecnie: FRZGiP RP)

1995-04-07
V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski podczas którego uchwalono likwidację Rady SGM, której zadania i kompetencje przejęte zostały przez Zarząd oraz podjęto uchwałę w sprawie programu działania Stowarzyszenia na rok 1995 i dalsze lata

1995-11-21
VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski: wybory II Zarządu SGM

1995-12-10
Spotkanie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz Przewodniczących Rad Gmin i Marszałków Sejmików Samorządowych w sali obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

1996-05-22
Udział przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Małopolski w XX Zgromadzeniu Ogólnym Rady Gmin i Regionów Europy w Salonikach: podjęcie starań o przyznanie Krakowowi przywileju organizacji XXII Zgromadzenia Ogólnego Rady w 2002 r., przekazanie uczestnikom Zgromadzenia Listu Prezydenta Krakowa Józefa Lassoty oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Małopolski Kazimierza Barczyka w tej sprawie

1996-05-31
VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski

1996-06-22
Małopolski Program Rozwoju "Małopolska 2000" - spotkanie programowe, powołanie Forum Polityków Małopolski

1997-02-26
Seminarium Prasy Lokalnej w Małopolsce: powołanie Małopolskiej Agencji Informacyjnej

1997-04-25
VIII Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski

rekordów: 477, na stronach: 5

Szukaj ponownie