Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  AKTUALNY

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. "Kompetentne urzędy - szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST".

Firma MTD CONSULTING Marcin Król wspólnie z Partnerami: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego, Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich realizuje BEZPŁATNE szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pn. "Kompetentne urzędy - szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST" nr WND-POWR.02.18.00-00-0005/21, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenie z podatków i opłat lokalnych to okazja do:

· zdobycia cennej wiedzy,

· kontaktu ze znanymi trenerami,

· przeszkolenia nowych pracowników,

· wymiany doświadczeń z uczestnikami z innych JST, którzy będą obecni na szkoleniach

· docenienia pracowników, którzy w ramach szkolenia otrzymają za darmo zakwaterowanie w 3-gwiazdowym hotelu, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie i pyszną kawę!

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące udziału w projekcie:

1. Udział w projekcie dla JST oraz uczestników jest całkowicie bezpłatny.

2. W ramach projektu przewidziano wsparcie w obszarze podatków i opłat lokalnych:

· Podatki i opłaty lokalne

a. szkolenia dla JST zgłaszającej chęć udziału w projekcie,

b. średnio 3-4 pracowników z JST (jednak liczba ta jest dowolna)

3. Szkolenia odbywać się będą stacjonarnie w trybie dwóch spotkań 2-dniowych z zakwaterowaniem i całodniowym wyżywieniem – istnieje możliwość wyboru jednego zjazdu szkoleniowego lub/i "podzielenia się" na zjazdy szkoleniowe.

4. Każdy uczestnik otrzyma dostęp do platformy z materiałami szkoleniowymi, a na potwierdzenie pozytywnego ukończenia udziału w projekcie - certyfikat.

5. Tematy szkoleń i nazwiska trenerów (dot. szkolenia w Krakowa)

8-9.03.2023

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ORDYNACJI PODATKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN I NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA, Piotr Koźmiński

INFORMATYCZNE SYSTEMY W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ PRZY OBSŁUDZE PODATKOWEJ, Przemysław Nowakowski

22-23.03.2023

PODATKI I OPŁATY LOKALNE, ANALIZA PRZEPISÓW MATERIALNYCH ORAZ PROCEDURALNYCH W ZAKRESIE WYMIARU KONTROLI I DOCHODZENIA PODATKU, Piotr Pytliński

DZIAŁANIA WINDYKACYJNE I EGZEKUCYJNE W OBSŁUDZE PODATKOWEJ PODATKÓW LOKALNYCH, Rafał Byrczek

(w wyjątkowych sytuacjach nazwiska trenerów i kolejność tematów mogą ulec zmianie)

6. Najbliższe terminy szkoleń z Podatków i opłat lokalnych

KRAKÓW - PODATKI - 8-9.03.2023; 22-23.03.2023

KATOWICE - PODATKI - 13-14.03.2023; 27-28.03.2023

! Aby zgłosić Pracowników do udziału w projekcie należy wydrukować załączony formularz zgłoszeniowy JST, wypełnić o nazwiska osób, które wzięłyby udział w szkoleniu, a następnie odesłać w formie skanu na adres e-mail: kompetentneurzedy@mtdconsulting.pl
(prosimy, by pamiętać, aby na 1. stronie formularza zgłoszeniowego JST przybić pieczątkę gminy/miasta).

Dodatkowe informacje na temat projektu oraz wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne dostępne są pod adresem: www.kompetentneurzedy.mtdconsulting.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Marta Makowska tel.: +48 507 046 362

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 406 urzędach JST z terenu całej Polski, objętych wsparciem w obszarze podatków i opłat lokalnych, z których minimum 114 JST uzyska wsparcie również w obszarze zarządzania nieruchomościami, poprzez doskonalenie kompetencji łącznie 1710 kadr (1425 w obszarze podatków i opłat lokalnych i 285 z obszaru zarządzania nieruchomościami) w ramach 2 zadań do 30.04.2023 r.

**********

Tematy szkoleń >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>