Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ARCHIWALNY

Odszedł prof. Michał Kulesza