Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ARCHIWALNY

Zmarł Mieczysław Banaś