konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KONFERENCJE SGiPM - WSZYSTKIE
wybierz rodzaj
2013-09-16
Konferencja podsumowująca projekt PartycypacJA
Konferencja podsumowująca projekt PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej.
więcej o tej konferencji  >>
2013-06-26
I Małopolskie Forum Seniorów - konferencja SGiPM
I Małopolskie Forum Seniorów z udziałem przedstawicieli władz centralnych i lokalnych, organizacji działających na rzecz Seniorów oraz liderów lokalnych społeczności Seniorów.
więcej o tej konferencji  >>
2013-06-06
Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - konferencja
Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Małopolska Konferencja Samorządowa SGiPM.
więcej o tej konferencji  >>
2013-04-19
Uroczystość wręczenia Tytułów Człowieka Roku i Małopolanina Roku 2012
Uroczystość wręczenia Tytułów Człowieka Roku 2012 i Małopolanina Roku 2012.
więcej o tej konferencji  >>
2013-04-11
Forum OZE: Energia w Gminie "Energia i Środowisko"
Zapraszamy serdecznie na Forum OZE Energia w Gminie "Energia i Środowisko" które odbędzie się 11 kwietnia 2013, w Zamku Królewskim w Niepołomicach.
więcej o tej konferencji  >>
2013-03-22
II Konferencja Budownictwo Pasywne i Energooszczędne
Otwarcie pierwszej w Polsce Zielonej Hali Sportowej oraz II Konferencja Budownictwo Pasywne i Energooszczędne.
więcej o tej konferencji  >>
2013-03-21
Konferencja
Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów, II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa.
więcej o tej konferencji  >>
2013-03-18
Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2012
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach Konkursu Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski wyróżnia najważniejsze inicjatywy o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.
więcej o tej konferencji  >>
2013-03-07
Spotkanie samorządowców
Małopolski Konwent Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Prezentacja raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce.
więcej o tej konferencji  >>
2013-02-15
Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom - konferencja SGiPM
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa pn. Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom. Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce.
więcej o tej konferencji  >>
2013-01-22
Konferencja SGiPM pn. Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski
Konferencja Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski pn. Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski. Małopolski Szlak Powstania Styczniowego.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2012-10-16
Konferencja SGiPM: Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020
Konferencja Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020.
więcej o tej konferencji  >>
2012-06-29
Konferencja SGiPM
Konferencja SGiPM: Nowe prawo budowlane. Przyczynek do Kodeksu Budowlanego.
więcej o tej konferencji  >>
2012-06-14
Konferencja: Dziedzictwo Jana Pawła II w projektach turystycznych
III Małopolska Konferencja: Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski.
więcej o tej konferencji  >>
2012-06-12
Konferencja SGiPM: Szybka Kolej Aglomeracyjna. Zintegrowany System Komunikacji w KOM
Konferencja SGiPM: Szybka Kolej Aglomeracyjna. Zintegrowany System Komunikacji w KOM.
więcej o tej konferencji  >>
2012-05-17
III Forum OZE
III Forum OZE: Energia, Gospodarka, Środowisko.
więcej o tej konferencji  >>
2012-04-02
Gospodarka Odpadami w Małopolsce - Małopolska Konferencja Samorządowa
Od 1 stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z którą gminy przejmą gospodarowanie śmieciami na ich terenie.
więcej o tej konferencji  >>
2012-03-21
Konferencja Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2011
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski tradycyjnie organizuje Konferencję połączoną z wręczeniem Tytułów przyznawanych w dwunastej edycji Konkursu "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - LIDER MAŁOPOLSKI 2011".
więcej o tej konferencji  >>
2012-01-09
Konferencja z okazji XX-lecia powstania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Konferencja z okazji XX-lecia powstania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: Projekt ustawy Prezydenta RP "o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw".
więcej o tej konferencji  >>
2011-06-21
Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego
Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2011-05-16
Konferencja Samorządowa
Szerokopasmowa sieć internetowa w Małopolsce.
więcej o tej konferencji  >>
2011-04-20
Konwencja
I Ogólnopolska Konwencja Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów, Sejmików Województw.
więcej o tej konferencji  >>
2011-04-11
Konferencja
II Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii. Energia, Gospodarka, Środowisko, PPP.
więcej o tej konferencji  >>
2011-03-21
Konferencja
Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce.
więcej o tej konferencji  >>
2011-03-14
Konferencja
Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2010.
więcej o tej konferencji  >>
2011-03-07
Program Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły
Program Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2010-11-15
Spotkanie
Samorządowcy w Małopolsce 1990 - 2010. Spotkanie w XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce.
więcej o tej konferencji  >>
2010-10-19
Jak pokonać korki w Krakowie - konferencja
Jak pokonać korki w Krakowie. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Szybka Kolej Miejska. Metro czy Premetro w Krakowie.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2010-10-14
Program Edukacyjny
Program Edukacyjny "Twoje Pieniądze 2010".
więcej o tej konferencji  >>
2010-10-05
Forum
"Odnawialne źródła i poszanowanie energii w gminach - teoria i praktyka" - I Forum OZE dla gmin.
więcej o tej konferencji  >>
wszystkich: 215 na stronach: 8   <<  1  2  3  4  5  6  7  8   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski