konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KONFERENCJE SGiPM - WSZYSTKIE
wybierz rodzaj
2006-12-15
Konferencja Ogólnopolska
Fundusze strukturalne UE dla rozwoju - najlepsze praktyki.
więcej o tej konferencji  >>
2006-12-11
Finansowanie inwestycji samorządów w latach 2007-2013 - konferencja ogólnopolska
Finansowanie inwestycji samorządów w latach 2007-2013. Fundusze Europejskie i Partnerstwo Publiczno - Prywatne.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2006-10-23
Konferencja Ogólnopolska
Współdziałanie samorządów w ochronie zdrowia. Ratownictwo medyczne po 1 stycznia 2007. Opieka doraźna i całodobowa. Finansowanie z UE w latach 2007 - 2013.
więcej o tej konferencji  >>
2006-10-19
V Ogólnopolska Konferencja
Bezpieczna gmina, bezpieczny powiat, bezpieczne województwo, bezpieczna droga do szkoły.
więcej o tej konferencji  >>
2006-10-16
Papieski Kraków, Papieska Małopolska Jana Pawła II Wielkiego - konferencja
Papieski Kraków, Papieska Małopolska Jana Pawła II Wielkiego. Konferencja pod Honorowym Patronatem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2006-06-19
Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym - konferencja
Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym oraz XIX Walne Zgromadzenie Delegatów.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2006-06-12
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
Ochrona Środowiska 2007 - 2013. Programy dla samorządów. Konferencja z udziałem Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko.
więcej o tej konferencji  >>
2006-05-22
Konferencja
Upodmiotowienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych - propozycje zmian legislacyjmych.
więcej o tej konferencji  >>
2006-04-22
Ogólnopolska Konferencja
Publiczna Telewizja Regionalna w Polsce - sytuacja i perspektywy
więcej o tej konferencji  >>
2006-03-27
Małopolska Konferencja
Dzielnice, Osiedla, Sołectwa - jednostki pomocnicze w samorządzie terytorialnym. Doświadczenia i wnioski po 15 latach.
więcej o tej konferencji  >>
2006-02-16
Lider Małopolski 2005
Uroczyste zakończenie Konkursu Lider Małopolski 2005 połączone z wręczeniem dyplomów i krótką prezentacją Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce.
więcej o tej konferencji  >>
2006-01-27
Konferencja
VII Program Ramowy UE na rzecz badań i rozwoju 2007-2013. Konferencja z udzialem prof. Jerzego Buzka.
więcej o tej konferencji  >>
2005-12-19
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
Infrastruktura drogowa i budownictwo mieszkaniowe. Fundusze oraz standardy unijne.
więcej o tej konferencji  >>
2005-12-02
Konferencja
Europa - wspólna przyszłość. Konferencja na rozpoczęcie III Małopolskiego Zlotu Szkolnych Klubów Europejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2005-11-03
Konferencja Szkoleniowa
Nowe dotacje dla samorządów i organizacji pozarządowych. Mechanizmy Finansowe: Norweski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
więcej o tej konferencji  >>
2005-10-06
Konferencja
Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego. Uwarunkowania prawne i finansowe realizacji projektów w ramach ppp.
więcej o tej konferencji  >>
2005-06-28
Konferencja
XVIII Walne Zgromadzenie Delegatów w 15-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego 25-lecie "Solidarności" - Od "Solidarności" do samorządności.
więcej o tej konferencji  >>
2005-06-13
Ogólnopolska Konferencja
VI Forum Turystyka i Kultura. Nowe możliwości finansowania z funduszy Unii Europejskiej.
więcej o tej konferencji  >>
2005-04-28
Konferencja
Pierwszy Rok Polski w Unii Europejskiej. Zlot Szkolnych Klubów Europejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2005-04-25
Konferencja Samorządowa
Wieś aktywna. Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rozwoju Społeczności Lokalnych.
więcej o tej konferencji  >>
2005-03-31
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
Nowe technologie i źródła finansowania inwestycji komunalnych.
więcej o tej konferencji  >>
2005-03-22
Bezpieczne drogi w Małopolsce. Bezpieczna droga do szkoły - konferencja
Bezpieczne drogi w Małopolsce. Bezpieczna droga do szkoły.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2005-02-17
Lider Małopolski 2004
Uroczyste zakończenie Konkursu Lider Małopolski 2004 połączone z wręczeniem dyplomów i krótką prezentacją Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce.
więcej o tej konferencji  >>
2004-12-17
Zlot
Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2004-12-14
Konferencja Szkoleniowa
Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Fundusze europejskie na inwestycje i rozwój.
więcej o tej konferencji  >>
2004-12-10
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
Fundusze Unii Euopejskiej w działalności samorządów gmin, powiatów i województw.
więcej o tej konferencji  >>
2004-11-29
Konferencja
Ochrona środowiska w Małopolsce. Fundusze Unii Europejskiej na inwestycje ekologiczne.
więcej o tej konferencji  >>
2004-11-24
Małe i średnie w Unii Europejskiej - finansowanie rozwoju przedsiębiorstw - konferencja
Małe i średnie w Unii Europejskiej - finansowanie rozwoju przedsiębiorstw.
więcej o tej konferencji  >>
2004-10-12
Konferencja
Możliwości finansowania inwestycji w rolnictwie z funduszy europejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2004-06-23
Konferencja Szkoleniowa
Efektywne zarządzanie finansami gmin, powiatów oraz spółek komunalnych - ograniczanie ryzyka finansowego.
więcej o tej konferencji  >>
wszystkich: 227 na stronach: 8   <<  1  2  3  4  5  6  7  8   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski