konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KONFERENCJE SGiPM - WSZYSTKIE
wybierz rodzaj
2005-12-19
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
Infrastruktura drogowa i budownictwo mieszkaniowe. Fundusze oraz standardy unijne.
więcej o tej konferencji  >>
2005-12-02
Konferencja
Europa - wspólna przyszłość. Konferencja na rozpoczęcie III Małopolskiego Zlotu Szkolnych Klubów Europejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2005-11-03
Konferencja Szkoleniowa
Nowe dotacje dla samorządów i organizacji pozarządowych. Mechanizmy Finansowe: Norweski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
więcej o tej konferencji  >>
2005-10-06
Konferencja
Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego. Uwarunkowania prawne i finansowe realizacji projektów w ramach ppp.
więcej o tej konferencji  >>
2005-06-28
Konferencja
XVIII Walne Zgromadzenie Delegatów w 15-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego 25-lecie "Solidarności" - Od "Solidarności" do samorządności.
więcej o tej konferencji  >>
2005-06-13
Ogólnopolska Konferencja
VI Forum Turystyka i Kultura. Nowe możliwości finansowania z funduszy Unii Europejskiej.
więcej o tej konferencji  >>
2005-04-28
Konferencja
Pierwszy Rok Polski w Unii Europejskiej. Zlot Szkolnych Klubów Europejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2005-04-25
Konferencja Samorządowa
Wieś aktywna. Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rozwoju Społeczności Lokalnych.
więcej o tej konferencji  >>
2005-03-31
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
Nowe technologie i źródła finansowania inwestycji komunalnych.
więcej o tej konferencji  >>
2005-03-22
Bezpieczne drogi w Małopolsce. Bezpieczna droga do szkoły - konferencja
Bezpieczne drogi w Małopolsce. Bezpieczna droga do szkoły.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2005-02-17
Lider Małopolski 2004
Uroczyste zakończenie Konkursu Lider Małopolski 2004 połączone z wręczeniem dyplomów i krótką prezentacją Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce.
więcej o tej konferencji  >>
2004-12-17
Zlot
Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2004-12-14
Konferencja Szkoleniowa
Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Fundusze europejskie na inwestycje i rozwój.
więcej o tej konferencji  >>
2004-12-10
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
Fundusze Unii Euopejskiej w działalności samorządów gmin, powiatów i województw.
więcej o tej konferencji  >>
2004-11-29
Konferencja
Ochrona środowiska w Małopolsce. Fundusze Unii Europejskiej na inwestycje ekologiczne.
więcej o tej konferencji  >>
2004-11-24
Małe i średnie w Unii Europejskiej - finansowanie rozwoju przedsiębiorstw - konferencja
Małe i średnie w Unii Europejskiej - finansowanie rozwoju przedsiębiorstw.
więcej o tej konferencji  >>
2004-10-12
Konferencja
Możliwości finansowania inwestycji w rolnictwie z funduszy europejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2004-06-23
Konferencja Szkoleniowa
Efektywne zarządzanie finansami gmin, powiatów oraz spółek komunalnych - ograniczanie ryzyka finansowego.
więcej o tej konferencji  >>
2004-06-22
V Forum Turystyki. Projekty publiczno - prywatne szansą rozwoju turystyki w Polsce południowej
V Forum Turystyki. Projekty publiczno - prywatne szansą rozwoju turystyki w Polsce południowej.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2004-06-18
Konferencja
Edukacja. Jedna Europa - wiele systemów.
więcej o tej konferencji  >>
2004-05-18
Ogólnopolska Konferencja
Finansowanie inwestycji komunalnych.
więcej o tej konferencji  >>
2004-03-16
Konferencja szkoleniowa
Prawo zamówień publicznych. Procedury, wzory dokumentacji, druków, program informatyczny.
więcej o tej konferencji  >>
2004-03-11
Konferencja
Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2003, III Konkurs.
więcej o tej konferencji  >>
2003-12-10
Konferencja
Szlaki turystyczne historycznej Małopolski od Przemyślado Bielska - Białej.
więcej o tej konferencji  >>
2003-11-28
Konferencja
Małopolska w Unii Europejskiej. IV Zlot Szkolnych Klubów Europejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2003-11-04
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
Samorząd terytorialny i zasada państwa pomocniczego w nauczaniu Jana Pawła II.
więcej o tej konferencji  >>
2003-06-25
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
Wierzba - szansa środowiska,rolnictwa, gmin.
więcej o tej konferencji  >>
2003-06-03
Ogólnopolska Konferencja
IV Forum Turystyki. Turystyka dzieci i młodzieży w polityce turystycznej regionów.
więcej o tej konferencji  >>
2003-05-24
Konwencja Samorządowa
Polska w Europie silna Samorządem Terytorialnym.
więcej o tej konferencji  >>
2003-05-19
Konferencja
Ochrona Środowiska Naturalnego. Szanse i zobowiązania Polski - dostosowanie do standardów UE.
więcej o tej konferencji  >>
wszystkich: 215 na stronach: 8   <<  1  2  3  4  5  6  7  8   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski