konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KONFERENCJE SGiPM - WSZYSTKIE
wybierz rodzaj
2004-06-22
V Forum Turystyki. Projekty publiczno - prywatne szansą rozwoju turystyki w Polsce południowej
V Forum Turystyki. Projekty publiczno - prywatne szansą rozwoju turystyki w Polsce południowej.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2004-06-18
Konferencja
Edukacja. Jedna Europa - wiele systemów.
więcej o tej konferencji  >>
2004-05-18
Ogólnopolska Konferencja
Finansowanie inwestycji komunalnych.
więcej o tej konferencji  >>
2004-03-16
Konferencja szkoleniowa
Prawo zamówień publicznych. Procedury, wzory dokumentacji, druków, program informatyczny.
więcej o tej konferencji  >>
2004-03-11
Konferencja
Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2003, III Konkurs.
więcej o tej konferencji  >>
2003-12-10
Konferencja
Szlaki turystyczne historycznej Małopolski od Przemyślado Bielska - Białej.
więcej o tej konferencji  >>
2003-11-28
Konferencja
Małopolska w Unii Europejskiej. IV Zlot Szkolnych Klubów Europejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2003-11-04
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
Samorząd terytorialny i zasada państwa pomocniczego w nauczaniu Jana Pawła II.
więcej o tej konferencji  >>
2003-06-25
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
Wierzba - szansa środowiska,rolnictwa, gmin.
więcej o tej konferencji  >>
2003-06-03
Ogólnopolska Konferencja
IV Forum Turystyki. Turystyka dzieci i młodzieży w polityce turystycznej regionów.
więcej o tej konferencji  >>
2003-05-24
Konwencja Samorządowa
Polska w Europie silna Samorządem Terytorialnym.
więcej o tej konferencji  >>
2003-05-19
Konferencja
Ochrona Środowiska Naturalnego. Szanse i zobowiązania Polski - dostosowanie do standardów UE.
więcej o tej konferencji  >>
2003-05-08
Konferencja
Samorządy Rzeczpospolitej - pozyskiwanie środków przedakcesyjnych i strukturalnych, współfinansowanie projektów.
więcej o tej konferencji  >>
2003-04-10
Konferencja
Bezpieczne drogi w Małopolsce.
więcej o tej konferencji  >>
2003-02-13
Konferencja
Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2002 w Małopolsce - II Konkurs.
więcej o tej konferencji  >>
2002-12-10
Konferencja Samorządowa
Finansowanie inwestycji komunalnych z funduszy Unii Europejskiej.
więcej o tej konferencji  >>
2002-06-27
Konferencja
Zmieniamy Polski Przemysł. "Małe, średnie i prywatne".
więcej o tej konferencji  >>
2002-06-24
II Ogólnopolska Konferencja
Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo. Bezpieczna droga do szkoły.
więcej o tej konferencji  >>
2002-06-20
Konferencja
Małopolski Szlak Owocowy - nowa szansa rozwoju terenów wiejskich.
więcej o tej konferencji  >>
2002-04-24
Konferencja
Unia Europejska w regionach. Europejski Fundusz Społeczny - instrument polityki zatrudnienia w regionie.
więcej o tej konferencji  >>
2002-03-27
Konferencja
Zagrożenie powodziowe gmin i powiatów Polski południowej - przeciwdziałanie i zwalczanie skutków powodzi.
więcej o tej konferencji  >>
2001-12-18
Konferencja
Polityka regionalna Unii Europejskiej - przedakcesyjne fundusze pomocowe.
więcej o tej konferencji  >>
2001-12-17
Konferencja
Najlepsze przedsięwzięcia roku 2001 w Małopolsce.
więcej o tej konferencji  >>
2001-09-14
Odrodzenie samorządu terytorialnego w III RP - historia, teraźniejszość, przyszłość - konferencja
Odrodzenie samorządu terytorialnego w III RP - historia, teraźniejszość, przyszłość.
więcej o tej konferencji  >>
2001-07-12
Konferencja
Rozwój telekomunikacji i multimediów w gminach, powiatach i województwach.
więcej o tej konferencji  >>
2001-06-18
Konferencja
Bezrobocie w gminie, powiecie, województwie - skuteczne przeciwdziałanie.
więcej o tej konferencji  >>
2001-06-11
Konferencja
Reforma ochrony zdrowia po 2 latach. Bilans i perspektywy.
więcej o tej konferencji  >>
2001-05-18
Konferencja
III Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP.
więcej o tej konferencji  >>
2001-04-19
Konferencja
Programy pomocowe i grantowe dla samorządów i organizacji pozarządowych.
więcej o tej konferencji  >>
2001-04-04
Konferencja
Czyste powietrze dla Krakowa, Małopolski, Śląska.
więcej o tej konferencji  >>
wszystkich: 227 na stronach: 8   <<  1  2  3  4  5  6  7  8   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski