konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KONFERENCJE SGiPM - WSZYSTKIE
wybierz rodzaj
2001-03-19
Konferencja
Polityka mieszkaniowa państwa.
więcej o tej konferencji  >>
2000-12-18
V Ogólnopolska Konferencja
Ochrona Środowiska - szanse i wyzwania dla samorządów u progu XXI wieku.
więcej o tej konferencji  >>
2000-11-29
IV Ogólnopolska Konferencja
Ochrona Środowiska - pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych.
więcej o tej konferencji  >>
2000-11-17
Organizacja i ekonomika firm komunalnych - konferencja
Organizacja i ekonomika firm komunalnych - konferencja.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2000-11-06
Konwent Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Przewodniczących Rad Województwa Małopolskiego: Bezpieczna Gmina, powiat, województwo
Konwent Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Przewodniczących Rad Województwa Małopolskiego: Bezpieczna Gmina, powiat, województwo.
więcej o tej konferencji  >>
2000-10-18
III Ogólnopolska Konferencja
Ochrona Środowiska - inwestycje samorządów terytorialnych. Czysta woda, czyste powietrze, czysta ziemia - nowe technologie.
więcej o tej konferencji  >>
2000-10-09
Zastosowanie budżetu zadaniowego w zarządzaniu jednostka samorządu terytorialnego. Doświadczenia Krakowa - konferencja
Zastosowanie budżetu zadaniowego w zarządzaniu jednostka samorządu terytorialnego. Doświadczenia Krakowa - konferencja.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
2000-09-27
II Ogólnopolska Konferencja
Ochrona Środowiska - działalność samorządów terytorialnych w aspekcie integracji z Unią Europejską.
więcej o tej konferencji  >>
2000-06-26
Ogólnopolska Konferencja
Bezpieczna gmina, powiat, województwo.
więcej o tej konferencji  >>
2000-06-20
Konferencja
Ekorozwój w gminie - racjonalna gospodarka energetyczna.
więcej o tej konferencji  >>
2000-06-19
Konferencja
"Krzemowa Dolina w Krakowie" - wysokie technologie szansą rozwoju Małopolski.
więcej o tej konferencji  >>
2000-05-12
Forum
II Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP.
więcej o tej konferencji  >>
2000-04-26
Ogólnopolska Konferencja
Strategie rozwoju województw Ściany Wschodniej, Małopolski i Śląska.
więcej o tej konferencji  >>
2000-04-19
Konferencja
Wspieranie rozwoju ziem górskich i górzystych w Polsce.
więcej o tej konferencji  >>
2000-02-21
Sesja naukowa
Przedsiębiorstwo i rozwój terytorialny w procesie integracji Polski z Unią Europejską.
więcej o tej konferencji  >>
2000-02-14
Ogólnopolska Konferencja
Standardy etyczne radnych i pracowników samorządowych.
więcej o tej konferencji  >>
1999-12-20
Konferencja
Rozwój Transportu w Małopolsce.
więcej o tej konferencji  >>
1999-12-10
Ogólnopolska Konferencja
Energetyka - zadania gmin, powiatów i województw.
więcej o tej konferencji  >>
1999-12-06
Konferencja
Małopolska - obszar ekologicznie chroniony.
więcej o tej konferencji  >>
1999-04-29
Samorząd Terytorialny a Unia Europejska
Samorząd Terytorialny a Unia Europejska.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1999-04-13
Konferencja pt. "Zwalczanie bezrobocia w Małopolsce"
Konferencja pt. "Zwalczanie bezrobocia w Małopolsce".
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1999-04-12
Konferencja szkoleniowa pt. "Ochrona danych osobowych"
Konferencja szkoleniowa pt. "Ochrona danych osobowych - obowiązki organów samorządu terytorialnego".
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1999-03-17
Konferencja
Polska w NATO. Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa.
więcej o tej konferencji  >>
1998-12-21
Konferencja pt. "Samorząd terytorialny na rzecz rodziny"
Konferencja pt. "Samorząd terytorialny na rzecz rodziny".
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1998-12-07
Konwencja
I Konwencja Przewodniczących Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw.
więcej o tej konferencji  >>
1998-11-23
Konferencja pt. "Reforma systemu edukacji"
Konferencja pt. "Reforma systemu edukacji - zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, nowa sieć szkolna - organizacja i finansowanie".
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1998-11-16
Konferencja szkoleniowa pt. "Reforma służby zdrowia"
II konferencja szkoleniowa dla samorządów poświęcona formalnym i organizacyjnym aspektom reformy sektora opieki zdrowotnej.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1998-05-27
I Konwencja Powiatów Rzeczypospolitej
I Konwencja Powiatów Rzeczypospolitej. Kraków, Aula Główna Uniwersytetu Jagiellońskiego, 27 maja 1998.
więcej o tej konferencji  >>
1998-04-20
Forum Regionów Rzeczypospolitej w Krakowie
Forum Regionów Rzeczypospolitej w Krakowie.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1998-03-31
II Konferencja Miasta w Internecie
II Konferencja Miasta w Internecie.
więcej o tej konferencji  >>
wszystkich: 227 na stronach: 8   <<  1  2  3  4  5  6  7  8   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski