konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KONFERENCJE SGiPM - WSZYSTKIE
wybierz rodzaj
1998-03-16
Służba zdrowia w gminie, powiecie województwie - konferencja
Służba zdrowia w gminie, powiecie województwie - konferencja.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1998-03-07
Przekształcenia własnościowe Skarbu Państwa
Przekształcenia własnościowe Skarbu Państwa.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1998-02-14
Konferencja - reformy ustrojowe państwa
Samorządowa konferencja poświęcona zagadnieniom oświaty, opieki społecznej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa publicznego w kontekście reformy administracji publicznej
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1998-01-30
Konferencja "Reformy ustrojowe i społeczne państwa"
Konferencja "Reformy ustrojowe i społeczne państwa".
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1997-10-24
II Małopolska Konferencja Samorządowa
II Małopolska Konferencja Samorządowa.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1997-10-10
I Kongres Samorządów Terytorialnych Rzeczypospolitej
I Kongres Samorządów Terytorialnych Rzeczypospolitej.
więcej o tej konferencji  >>
1997-10-09
Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej
Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej - konferencja.
więcej o tej konferencji  >>
1997-06-11
Miasta w Internecie
Konferencja "Miasta w Internecie".
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1997-04-25
Konferencja
Konferencja "Współpraca Międzyregionalna. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Małopolska - Śląsk" oraz VIII Walne Zebranie SGM.
więcej o tej konferencji  >>
1996-10-28
Infrastruktura transportowa i celna kraju
Infrastruktura transportowa i celna kraju.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1996-09-27
I Małopolska Konferencja Samorządowa oraz Forum Polityków Małopolski
I Małopolska Konferencja Samorządowa oraz Forum Polityków Małopolski.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1996-05-31
Konferencja
VII Walne Zgromadzenie SGM oraz Konferencja Samorządowa "W szóstą rocznicę odbudowy samorządu terytorialnego".
więcej o tej konferencji  >>
1996-04-12
Budownictwo Komunalne i Socjalne - Kredyty Hipoteczne - seminarium
Seminarium pod hasłem "Budownictwo Komunalne i Socjalne - Kredyty Hipoteczne".
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1996-02-27
Konferencja
Powstanie Krakowskie - 150 rocznica. Rok 1846 w Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji.
więcej o tej konferencji  >>
1995-10-26
Małopolski Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa - konferencja SGM
Małopolski Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa - konferencja SGM
więcej o tej konferencji  >>
1994-04-27
Komputeryzacja w gminach Małopolski
Komputeryzacja w gminach Małopolski - konferencja poświęcona możliwościom wykorzystania komputerów w gminach.
więcej o tej konferencji  >>
relacja z konferencji  >>
1994-03-25
Forum prasy lokalnej
Forum prasy lokalnej.
więcej o tej konferencji  >>
wszystkich: 227 na stronach: 8   <<  1  2  3  4  5  6  7  8   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski