konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
SZCZEGÓŁY INFORMACJI
2010-07-26 Dziennik Polski
Sukiennice. Pierwsza odsłona

Przed czterema laty, w sierpniu, krakowanie tłumnie żegnali Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach przed wielkim remontem i modernizacją. W minioną sobotę dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew witała gości przybyłych na uroczyste zakończenie prac i podpisanie Aktu Odnowienia Muzeum Narodowego w Sukiennicach.

Odnowione Sukiennice przyjęły w tym dniu ok. 500 gości, wśród których znajdowali się minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, władze Krakowa i województwa małopolskiego, rektorzy szkół wyższych, artyści - wiele osób, których obecność dodawała splendoni uroczystości.

Sukiennice są pierwszą siedzibą założonego przed 131 laty Muzeum Narodowego w Krakowie. Do wyjątkowości tego miejsca nawiązał w swoim wystąpieniu min. Zdrojewski.

Warto przypomnieć, że remont Sukiennic finansowany był - po połowie - z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i dotacji Ministerstwa Kultuiry i Dziedzictwa Narodowego. Dla publiczności Sukiennice zostaną, otwarte 3 września.

Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Barczyk, kardynał Franciszek Macharski, Bogdan Zdrojewski - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Wiesław Starowicz wiceprezydent Krakowa, Stanisław Kracik - wojewoda małopolski.

(AŃ)
Dziennik Polski

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski