konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
SZCZEGÓŁY INFORMACJI
2006-06-20 Gazeta Krakowska
O inwestycjach i turystyce
Bardzo stanowcze w tonie uchwały, dotyczące losów inwestycji drogowych w Małopolsce, ułatwień finasowania procesu inwestycyjnego z funduszy Unii Europejskiej, a także w sprawie sposobu wyliczania algorytmu wielkości środków europejskich przydzielanych poszczególnym województwom przyjęło wczoraj XIX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski obradujące w salach Urzędu Miasta Krakowa.

Szczególne emocje budził ten ostatni dokument, ponieważ w rezultacie przyjętych przez rząd rozwiązań Małopolska znajduje się na ostatnim miejscu, jeśli liczyć przydział unijnyfh funduszy pomocowych na głowę mieszkańca.

Zgromadzenie, którego obrady prowadził prezydent Przemyśa Robert Choma, udzieliło absolutorium zarządowi oraz przewodniczącemu Kazimierzowi Barczykowi. Uchwaliło też apel do wszystkich gmin i powiatów historycznej Małopolski - od Przemyśla po Kielce i Bielsko o wsparcie budowy Centrum Jana Pawła II "Nie lekajcie się".

W części roboczej przedstawiciele małopolskich samorządów podejmowali sprawę turystycznych szans regionu i sposobów ich wykorzystania. Głos zabierali wybitni specjaliści w tym sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl, prof. Krzysztof Szaflarski, rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, prof. Andrzej Szromik, prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także Elżbieta Wyrwicz, dyrektor departamentu turystyki Ministerstwa Gospodarki i Jan Wieczorkowski, prezes MOT. Ciepłe słowa za aktywność na polu promowania małopolskiej turystyki zebrani kierowali pod adresem "Gazety Krakowskiej".

(RTK)
Gazeta Krakowska, 2006-06-20
wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski