konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
SZCZEGÓŁY INFORMACJI
2011-07-29 Dziennik Polski
Kalendarz polskiej prezydencji
Głównym zadaniem Małopolskiego Punktu Informacyjnego o Prezydencji Polski w Radzie UE będzie informowanie mieszkańców Krakowa o kalendarzu imprez organizowanych podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Zainteresowani polską prezydencją będą mogli otrzymywać informacje drogą mailową lub telefoniczną, a także skorzystać z zasobów biblioteki organizacji. Centrum działa przy Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej.

Z konsultacji, zasobów czytelni i biblioteki MRCIE oraz działań informacyjnych w 2010 r. skorzystało około 10 tys. osób. Centrum zorganizowało 40 lekcji europejskich dla młodzieży szkół podstawowych i średnich oraz utworzyło ponad 20 stoisk informacyjnych na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez gminy oraz instytucje publiczne.

W związku z polską pre-zydencją w październiku w Krakowie odbędzie się wiele ważnych uroczystości, na czele z Forum Rynku Wewnętrznego oraz Europejskim Forum Turystyki 2011.

Więcej informacji na temat Punktu Informacji można uzyskać w siedzibie MRCIE przy ul. Mikołajskiej 4 w godz. 9- 17 lub na stronic internetowej www.centrum.krakow.pl

(BAN)
wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski