konferencje     ma這polanie roku     podarujmy dzieciom lato     wsp鏊nota ma這polska    
       
SZCZEG茛Y INFORMACJI
2012-01-25 Dziennik Polski
Samorz康y nie chc limitu zad逝瞠nia

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma這polski sprzeciwia si proponowanym przez ministra finansów zmianom w ustawie o finansach publicznych.

Chodzi o propozycje ministra Jacka Rostowskiego, dotycz帷e obni瞠nia deficytu samorz康ów od 2014 roku do poziomu 8 mld z. W tym roku gminy planuj deficyt w wysoko軼i oko這 10,5 mld z. Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy deficyt w 2012 roku nie b璠zie móg by wy窺zy ni 10 mld z; w 2013 roku limit zaplanowano w wysoko軼i 9 mld z, a pocz患szy od 2014 roku b璠zie to 8 mld z. Rz康 chce w ten sposób wymusi oszcz璠zanie na gminach.

Wed逝g Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma這polski takie zmiany sparali簑j rozwój jednostek samorz康u terytorialnego, ni.in. poprzez drastyczne obni瞠nie mo磧iwo軼i korzystania z funduszy UE na lata 2014 - 2020. "Uwa瘸my, 瞠 górna wysoko嗆 deficytu podsektora samorz康owego powinna by ustalona jako 1 proc. prognozowanego PKB" - czytamy w stanowisku SGiPM.

Stowarzyszenie postuluje odst徙ienie przez Ministerstwo Finansów od okre郵ania górnej wysoko軼i deficytu gmin w sposób kwotowy, podczas gdy limity dla rz康u okre郵ane s procentowo w stosunku do wysoko軼i osi庵ni皻ego PKB.

"Takie regulacje mog spowodowa niesprawiedliw sytuacj, gdy wraz ze wzrostem PKB mo磧iwo嗆 zad逝瘸nia samorz康ów pozostanie na takim samym poziomie (realnie spadnie), gdy z drugiej strony limit zad逝瞠nia rz康owego b璠zie móg wzrasta" - czytamy w stanowisku SGiPM. - Gminy nie b璠 mog造 zaci庵a nowych zobowi您ali, nawet te, które maj niski d逝g, poni瞠j 60 proc. dochodu. Konsekwencj b璠zie mniej inwestycji, spowolnienie gospodarcze. Trzeba pami皻a, 瞠 gminy nie przejadaj pieni璠zy z kredytów, tylko inwestuj w drogi, mosty - mówi Wies豉w Misztal, dyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma這polski. Zgodnie z wyliczeniami Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych samorz康y b璠 musia造 zrezygnowa w 2012 roku z inwestycji na kwot co najmniej 5,1 mld z, je瞠li wdro穎na zostanie propozycja resortu finansów.

Z analizy RIO wynika, 瞠 spo鈔ód 1785 samorz康ów, które zaplanowa造 w tym roku deficyt, a 1086 musia這by go obni篡 niemal o po這w. Korekty bud瞠tów musia造by dokona: 944 gminy oraz 31 miast na prawach powiatu, 100 powiatów i 11 województw. W efekcie 陰czny deficyt samorz康ów w skali kraju mia豚y osi庵n望 poziom 6,9 mld z.

Najwi瘯szych obni瞠k musia造by dokona: Katowice - o 346 mln z, województwo 郵御kie - o 207 mln z, województwo lubelskie - o 178 mln z, miasto ód - o 141 mln z, województwo 鈍i皻okrzyskie - o 133 mln z.

Przedstawiciele samorz康ów uwa瘸j, 瞠 nawet aktualne mechanizmy ograniczania deficytu s wystarczaj帷e, a nawet zbyt restrykcyjne, nie ma wi璚 potrzeby jeszcze bardziej ich zaostrza.

Kraków ma obecnie ponad 2 miliardy z這tych d逝gu.

AGNIESZKA MAJ
Dziennik Polski

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiat闚 Ma這polski