konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
SZCZEGÓŁY INFORMACJI
2012-03-01 Dziennik Polski
Krakowskie inwestycje i instytucje były ważne dla regionu

Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Sztuki Współczesnej oraz trzypoziomowe rondo Ofiar Katynia - to przedsięwzięcia uznane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski za najlepsze w ubiegłym roku.

Co roku SGiPM honoruje przedsięwzięcia, które pełnią rolę "lokomotyw" w naszym regionie. Wyróżniane są nie tylko inwestycje w infrastrukturze, ale także przedsięwzięcia o wymiarze społecznym - ważne dla sfery duchowej, edukacji, tożsamości, jakości życia mieszkańców. Jako liderzy wskazywane są również rozwijające się firmy, ekspansywne, z nowymi technologiami i stwarzające nowe miejsca pracy. W gronie ubiegłorocznych liderów i najważniejszych przedsięwzięć dominują reprezentanci Krakowa.

Najbardziej zaskakujące jest wyróżnienie dla miasta Kraków za budowę trzypoziomowego ronda Ofiar Katynia. O problemach związanych z tą budową - opóźnieniach i przesuwaniu terminów rozpoczęcia i zakończenia budowy - głośno było przez wiele miesięcy. Kapituła przyznająca tytuły "Lidera Małopolski 2011" uznała jednak, że trzypoziomowe rondo było jedną z najważniejszych budowli drogowych ostatnich lat w Małopolsce, przebudowane rondo ma większą przepustowość oraz poprawia skomunikowanie miasta z lotniskiem.

Miasto Kraków otrzymało także wyróżnienie za utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. To pierwszy po II wojnie światowej muzealny obiekt zbudowany od podstaw, a poświęcony wyłącznie sztuce nowoczesnej. Kapituła doceniła, że muzeum na Zabłociu wpisuje się w światowy trend ożywiania terenów poprzemysłowych.

Kraków wraz z województwem małopolskim został nagrodzony także za rewitalizację zabytkowego gmachu Muzeum Armii Krajowej. Dzięki tej inwestycji powierzchnia muzeum wzrosła pięciokrotnie i jest ona dwukrotnie większa, niż ma Muzeum Powstania Warszawskiego w stolicy. W tym przypadku doceniono także fakt, że Muzeum AK jest jedynym na świecie dokumentującym czyn Polskiego Państwa Podziemnego.

Tegoroczne dwie nagrody specjalne konkursu "Lider Małopolski 2011 - najlepsze Przedsięwzięcia Roku" przypadły krakowskim instytucjom. Międzynarodowe Centrum Kultury otrzymało wyróżnienie w uznaniu za dwudziestoletnie dzieło pielęgnowania i promowania polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz ukazywanie uniwersalnego wymiaru kultury, sztuki i edukacji. Narodowe Centrum Nauki nagrodzono za kreatywną i innowacyjną promocję naukowych prac badawczych, wspieranie młodych naukowców i pionierskich badań naukowych.

W gronie wyróżnionych znalazły się także miasta Tarnów (za rewitalizację Placu Rybnego i żydowskiej Bimy) i Brzesko (za Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Bł. Jana Pawła II), Przemyśl (za rewitalizację Parku Miejskiego) i Bielsko-Biała (za północno-wschodnią obwodnicę) oraz Miejski Klub Sportowy Sandecja Nowy Sącz (za stuletnią działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu). Nagrodzone firmy to Telefonica (za stałe udoskonalanie produkcji i dynamiczny rozwój) oraz Fluid z Sędziszowa (za innowacyjną technologię produkcji ekologicznego paliwa z biomasy).

Grzegorz Skowron

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski